Vereniging de Zoncoalitie

Onderdeel van het onafhankelijke platform is Vereniging de Zoncoalitie. Deze heeft als doel het stimuleren van de markt voor zonne-energie, zowel als het genereren van potentiële klanten voor haar leden. Zoncoalitie regelt de SDE++ subsidieaanvraag, de technische haalbaarheidsstudie en geeft onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel.

Vervolgens gaat er een gerichte uitvraag richting leden van de vereniging. Deze leden bestaan uitsluitend uit aanbieders van zonne-energie. Op dit moment hebben 24 aanbieders zich aangesloten bij de vereniging. Vergelijkbare offertes van de leden komen terug bij Zoncoalitie, en de klant kan de best passende aanbieder kiezen.

Zoncoalitie informeert vastgoedeigenaren over de verschillende mogelijkheden en voordelen van zonnestroom, en vraagt enkel offertes uit aan leden voor daken die geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Met andere woorden: een win-win situatie voor zowel zonnestroom aanbieder als vastgoedeigenaar!

Onze aanbieders

Kwaliteitskeurmerken

Installateurs die lid zijn bij Vereniging de Zoncoalitie zijn aangesloten bij zonnestroom kwaliteitskeurmerken VCA/EBN en InstallQ (Fusie van Sterkin en KvINL). Ook Zonnekeur is een kwaliteitskeurmerk waar veel leden aan voldoen. Daarnaast zijn de meeste lid van brancheorganisaties zoals Holland Solar en Techniek Nederland. Deze keurmerken met bijbehorende kwaliteitsnormen en minimale garantietermijnen op de geleverde zonnesystemen bieden klanten inzicht in de kwaliteit van geleverde zonne-installaties en het onderliggende elektrotechnische ontwerp conform Nederlandse industrie normen voor elektrotechnische installaties zoals de NEN1010 zodat deze hiermee ook aan de kwaliteitsvereisten van verzekeraars en financiers voldoen.

verified_user-50px

VCA/EBN

VCA/EBN is een Nederlandse branchenorm voor projectmanagers en installateurs van installatiebedrijven met focus op de veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten van de installatiewerkzaamheden. Deze naleving wordt getoetst door het onderzoeksbureau EBN door middel van voorschriften en een periodieke controle op naleving.

verified_user-50px

InstallQ

InstallQ is een fusie van KvINL (‘Kwaliteit voor Installaties Nederland’) en Sterkin. Dit Nederlands keurmerk voor installateurs ziet toe op de kwaliteit van geleverde technische (zon)installaties. Als onderdeel van dit keurmerk garanderen installateurs onder meer dat hun installaties en ontwerpen voldoen aan alle vereisten uit het Bouwbesluit.

verified_user-50px

Zonnekeur

Zonnekeur installateurs hebben aantoonbaar veel ervaring en hebben het landelijke examen zonne-energie installateur behaald en hebben de praktijk toets met goed gevolg doorstaan. De Zonnekeur zonneboiler voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Kiezen voor het Zonnekeur is daarom kiezen voor zekerheid voor een lang, betrouwbaar en veilig gebruikt van zonne-energie.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de vereniging?

Voor aanbieders in zonne-energie met interesse in een lidmaatschap

Client Support Officer

Iris Overeem

Client Support Officer

iris.overeem@zoncoalitie.nl

Huishoudelijk Reglement Vereniging de Zoncoalitie

Vereniging Statuten