Fire Station Diemen

270
solar panels
81 kWp
in energy
28 households
of electricity per year
46.000 CO2
reduction per year

Project requirements

The Diemen fire station was one of the seven objects where the Zoncoalitie supported the Amsterdam-Amstelland Fire Department in making it more sustainable. Each barracks was provided with a suitable PV system.

Our solution and support

Zoncoalitie heeft de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies van de verschillende brandweer kazernes verzorgd. Ook hebben wij Brandweer Amsterdam-Amstelland geadviseerd over de de mogelijke financiële constructies van het produceren van zonne-energie. Vervolgens gingen we samen kijken naar de benodigdheden voor de verschillende PV-installaties en konden we op basis daarvan een gerichte uitvraag doen naar onze leden (aanbieders van zonne-energie). Uiteindelijk hebben we Janszon succesvol kunnen koppelen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland om het zonnestroomproject te realiseren.

Results

The Amsterdam Amstelland fire brigade had a large solar power project in mind, with many different roofs. Janszon has realized the installation of the solar panels in a fantastic way.

• 270 solar panels installed
• System power: 81 kWp
• Power supply: 28 households per year
• CO2 reduction: 46,000 CO2 per year