Nieuwe SDE+ subsidie ronde: waarom juist nú investeren in zonne-energie?

Nieuwe SDE+ subsidie ronde: waarom juist nú investeren in zonne-energie?

De Stimulering Duurzame Energie subsidie gaat veranderen: komende ronde is de laatste in de huidige vorm. Ze krijgt een nieuwe naam (SDE++), de nadruk voor het verschaffen van de subsidie verschuift naar CO2-reductie en ze wordt in één ronde uitgereikt in plaats van twee. Voor het hoogst haalbare rendement op uw zonnestroom project is het van belang om nú in te stappen en u wvoordeel te halen uit deze laatste SDE+ subsidieronde. Zoncoalitie kan u helpen met de subsidie aanvraag.

Wat is de SDE+ subsidie?

De SDE+ stimuleert bedrijven om te investeren in duurzame energie. De SDE+ subsidiepot stond in het voorjaar van 2018 nog op 6 miljard. Bedrijven konden hier twee keer per jaar een aanvraag op indienen. Maar, de markt groeit hard en het gat tussen de lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energiewordt steedskleiner. Er is dus steeds minder subsidie nodig om het verschil te compenseren. Dit jaar is de teller met een miljard gedaald. Er ging ruim 3 miljard naar zonne-energie. Met ingang van de nieuwe SDE++ subsidie gaat onder andere de verdeling van de pot veranderen.

Wat gaat er veranderen?

SDE+ wordt vanaf 2020 SDE++: Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. ok moet de subsidiepot worden gedeeld met meerdere duurzaamheid initiatieven. Er zal dus minder geld beschikbaar zijn voor de financiering van zonnestroom projecten. Ook wordt de subsidie in één ronde per jaar uitgereikt in plaats van twee.

“Er zal minder geld beschikbaar zijn voor de financiering van zonnestroom projecten”

Verplicht zon op dak

Tevens is minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op dit moment bezig met zijn ambitie om de plaatsing van zonnepanelen op daken van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen af te dwingen. Hij pleit voor een wijziging van het ‘Besluit Bouw werk en Leefomgeving’ om gemeenten de mogelijkheid te bieden om zonnepanelen op daken verplicht te stellen. Dit zou een game-changer zijn in de zonne-energiesector.

Waarom is het voordelig nu te investeren?

Om optimaal gebruik te maken van de SDE+ subsidie mogelijkheden voor uw vastgoed, is het voordelig nu nog een aanvraag in te dienen. Zo blijft uw rendement het hoogst. Hier helpen wij u graag bij! Zoncoalitie zorgt dat uw subsidieaanvraag goed verloopt, maakt een technische haalbaarheidsstudie en geeft onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel. Wij helpen u ook bij de financiële,de juridische en fiscale aspecten. Wij leggen de verschillende opties voor, u kiest.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op!
Of bel direct naar: +31 20 73 72 50 6

Geschreven door

Monique Febus

Marketing Manager