Rendabel verduurzamen met Zoncoalitie, Utility Projects en EversPartners

Technische realisatie

Rendabel verduurzamen met Zoncoalitie, Utility Projects en EversPartners

Het rendement van zonnepanelen op vastgoed is vrijwel altijd positief. We spreken dan over het maatschappelijk rendement maar ook over het financiële rendement. De realisatie van zonnepanelen op een gebouw blijkt echter vaak een complex project, reden waarom veel grote daken nog onbenut zijn. Zoncoalitie en EversPartners bundelen hun expertise om u te helpen uw zonnestroomproject optimaal in te richten vanuit technisch en wettelijk bouwkundig perspectief.

Wij helpen u met onafhankelijk advies richting realisatie

Gaat u zonnestroom produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 september 2020 tot donderdag 22 oktober 2020. De subsidiepot kent een maximum, dus geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zoncoalitie kan u helpen met deze subsidie aanvraag. Mocht u hier interesse in hebben, verneemt Zoncoalitie dit graag voor 10 september.

Met Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)-subsidie stimuleert de Nederlandse overheid het opwekken van duurzame energie. Heeft u al een SDE+ subsidie ontvangen voor uw vastgoedobject? Dan heeft u beperkte tijd om het zonnestroom project te realiseren. Een gerealiseerd project houdt in dat alle panelen op het dak liggen en er een melding is gemaakt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gemiddeld duurt dit gehele traject 12 tot 18 maanden. Bent u te laat, dan loopt u dit geld mis en kunt u gedurende drie jaar geen subsidie meer aanvragen. Bent u al in het bezit van een SDE+ subsidie voor uw zonnestroom project? Dan is het nu tijd voor actie!

Bereid het project goed voor

Het is belangrijk de installatie van zonnepanelen goed voor te bereiden. Zaken als de draagkracht van het dak, de mogelijkheden van het elektrisch in-koppelen – kan de opgewekte energie een directe bestemming krijgen of worden terug geleverd aan het net? En wat is de capaciteit? – en het dak onderhoud bepalen in sterke mate de uitgangspunten en dus uiteindelijk de opbrengst van het te realiseren systeem. Een goede voorbereiding voorkomt dat zich op een later moment problemen voordoen of dat er een onvoorziene rekening op tafel komt te liggen. Zo blijft de doorlooptijd laag.

Veelvoorkomende technische en bouwkundige uitdagingen

1. Bouwbesluit
Wanneer je zonnepanelen op je dak wil leggen, valt dit onder de zogenaamde “vergunningsvrije bouwwerken”. Maar dit betekent niet vrij van regels. Bij aanpassingen aan een pand, ook vergunningsvrij, dient men te voldoen aan het vigerende bouwbesluit. Voor wat betreft de constructie betekent dit in veel gevallen een verscherpte eis. Daarom is het altijd verstandig de huidige constructie opnieuw te beoordelen. In deze berekening kan dan direct de extra belasting van zonnepanelen, omvormers en nieuwe dakbedekking worden meegenomen. Zo weet u zeker dat u voldoet aan het laatste bouwbesluit en uw constructie het gewicht kan dragen.

2. Verscherpte regelgeving voor wateraccumulatie als gevolg van de klimaatveranderingen
Vanwege het veranderende klimaat valt er minder neerslag, maar wanneer het regent of sneeuwt gebeurt dit wel veel intensiever. Juist dit gegeven heeft ertoe geleid dat in het Nederlandse Bouwbesluit de norm voor wateraccumulatie is aangescherpt. De wateraccumulatie berekent de maximale ophoping van water of sneeuw op platte daken en toetst of de constructie deze extra belasting aankan. Indien dit niet het geval zou zijn buigt de constructie door en zal deze uiteindelijk bezwijken.
Als gevolg van de wateraccumulatie berekening zijn er 3 uitkomsten mogelijk:

1. De constructie in combinatie met de nood overstorten is afdoende;

2. De nood-overstorten zijn niet afdoende of zitten op de verkeerde plaats. In de berekening wordt dan de specificatie aangegeven van waar en hoe de overstorten dienen te worden aangebracht.

3. De waterafvoer is afdoende, maar de mogelijkheid van sneeuwophoping blijft aanwezig. In dat geval dient de constructie op deze plaatsen te worden versterkt.

3. Waar, hoeveel en welk type zonnepaneel wordt geplaatst in relatie tot de maximale draaglast?
Inmiddels zijn er vele oplossingen om panelen veilig op daken te plaatsen. Traditioneel worden EV-panelen op rekken geplaatst die worden verankerd met extra ballast, maar ook bevestiging aan de constructie is mogelijk. En omdat de ontwikkeling niet stilstaat komen er regelmatig innovatieve oplossingen bij. Omdat al deze keuzes op elkaar inwerken en hierbij de juiste afwegingen mee te nemen is een goede constructieberekening essentieel. Traditioneel wordt er een controle berekening gedaan op hetgeen wat men wil plaatsen en komt er een simpel ja of nee uit, maar hiermee is er slechts één scenario berekend. Wij hebben het rekenmodel aangepast zodanig dat we op basis van de nieuwe normering kunnen uitrekenen welke extra last per dakvlak nog kan worden toegevoegd. Daarmee ontstaat de vrijheid om de in de projectie van de panelen rekening te houden met het aantal, hun gewicht en de wijze van bevestiging.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Door de samenwerking tussen Zoncoalitie, Utility Projects en EversPartners bent u verzekerd van een integrale benadering waarbij alle kennis over zonepanelen bij elkaar komt. Van subsidieaanvraag tot en met het onderhoud en beheer heeft u één aanspreekpunt. Wij stellen vooraf een heldere business case op en leveren het geheel conform de afspraak op. Onderdeel van deze oplevering is de validatie van de business case, garantieverklaringen en een onderhoudsprotocol. Desgewenst kunnen we u ook helpen bij het inregelen van het beheer.

Geschreven door

Monique Febus

Marketing Manager