Brandweerkazerne IJsbrand

387
zonnepanelen
116 kWp
aan vermogen
35 huishoudens
aan stroom per jaar
66.000 CO2
reductie per jaar

Aanleiding en behoefte

Brandweerkazerne IJsbrand was één van de zeven objecten waar Zoncoalitie de Brandweer Amsterdam-Amstelland ondersteunde bij het verduurzamen. Elke kazerne werd voorzien van een passend PV-systeem.

Onze ondersteuning en oplossing

Zoncoalitie heeft de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies van de verschillende brandweer kazernes verzorgd. Ook hebben wij Brandweer Amsterdam-Amstelland geadviseerd over de de mogelijke financiële constructies van het produceren van zonne-energie. Vervolgens gingen we samen kijken naar de benodigdheden voor de verschillende PV-installaties en konden we op basis daarvan een gerichte uitvraag doen naar onze leden (aanbieders van zonne-energie). Uiteindelijk hebben we Janszon succesvol kunnen koppelen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland om het zonnestroomproject te realiseren.

Resultaat

Zoncoalitie heeft Brandweer Amsterdam-Amstelland geadviseerd bij het realiseren van het zonneproject. Als resultaat is een samenwerking tussen Brandweer Amsterdam-Amstelland en JansZon tot stand gebracht. Een intensief traject waarin JansZon Brandweer Amsterdam-Amstelland zo veel mogelijk heeft ondersteund en ontzorgd in het realiseren van haar duurzame doelstellingen.

• 387 zonnepanelen geplaatst
• Vermogen installatie: 333,06 kWp
• Stroomvoorziening: 151 huishoudens per jaar
• CO2 reductie: 28.655 CO2 per jaar

"Zoncoalitie adviseert, ontzorgt en creëert op het gebied van zonne-energie waar anderen partijen het af laten weten. Zoncoalitie is een perfecte schakel in de ketting om vastgoed te verduurzamen doormiddel van zonnepanelen."
Bram Tromp - Coördinator Vastgoed & Projectleider Nieuwbouw