Buurthuis Huis van de Wijk

433
zonnepanelen
130 kWp
aan vermogen
45 huishoudens
aan stroom per jaar
74.000 CO2
reductie per jaar

Aanleiding en ondersteuning

Het dak van Buurthuis het Huis van de wijk is een van de projecten in een reeks gemeentelijke daken die Gemeente Amsterdam heeft voorzien van zonnepanelen. Gemeente Amsterdam vroeg Zoncoalitie om 31 van haar eigen panden te helpen verduurzamen. Hiermee leveren zij een grote bijdrage aan de verduurzaming van de stad.

Onze ondersteuning en oplossing

Zoncoalitie verzorgde de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies van de verschillende daken. Nadat we gezamenlijk helder voor ogen hadden wat de mogelijkheden waren en wat er nodig was voor het verzonnen van de verschillende daken, konden wij opzoek gaan naar geschikte aanbieders van zonne-energie. Hierdoor konden wij vier leden van Zoncoalitie koppelen aan Gemeente Amsterdam. Uiteindelijk gingen Sunprojects/Ecostroom en Janszon/Zuiderlicht gingen aan de slag met de aanleg, de financiering en het beheer van de zonnepanelen.

Resultaat

Het dak van Buurthuis Huis van de Wijk is een van de daken die Gemeente Amsterdam wilde verzonnen, met oog op de verduurzaming van de stad. Dit zonnestroomproject heeft Janszon onder handen genomen en succesvol gerealiseerd.

• 433 zonnepanelen geplaatst
• Vermogen installatie: 130 kWp
• Stroomvoorziening: 45 huishoudens per jaar
• CO2 reductie: 74.000 CO2 per jaar