GAZO gezondheidscentra

230
zonnepanelen
69 kWp
aan vermogen
24 huishoudens
aan stroom per jaar
39.000 CO2
reductie per jaar

Aanleiding en behoefte

Op het dak van GAZO gezondheidscentra in Amsterdam ligt sinds 2018 zonnepanelen. Nu zorgt dit gezondheidscentrum niet langer alleen voor de gezondheid van haar patienten maar ook een beetje voor de gezondheid van de natuur.

Onze ondersteuning en oplossing

Om GAZO gezondheidscentra zo goed mogelijk hulp te bieden, heeft Zoncoalitie de subsidie aanvraag en technische haalbaarheidsstudies verzorgd. Met deze informatie is het mogelijk om een goed uitvoeringsplan op te zetten. Toen het beeld eenmaal helder was, zijn wij opzoek gegaan naar een passende match binnen onze leden (aanbieders van zonne-energie) en zo werd de samenwerking tussen GAZO gezondheidscentra en Devcon gerealiseerd.

Resultaat

Gezondheidscentrum GAZO wilde graag haar stroom duurzaam opwekken. Hierdoor heeft Zoncoalitie een succesvolle samenwerking met Devcon tot stand gebracht om de aanleg van zonnepanelen te verwezenlijken.

• 230 zonnepanelen geplaatst
• Vermogen installatie: 69 kWp
• Stroomvoorziening: 24 huishoudens per jaar
• CO2 reductie: 39.000 CO2 per jaar