Sportplaza Mercator

Aanbieder
Opdrachtgever

Aanleiding en behoefte

Ook de daken van Sportplaza Mercator zijn sinds 2019 bedekt met zonnepanelen. Naast een gezonde levensstijl, streven zij ook naar een gezonde maatschappij. Hierdoor hopen zij met de aanleg van zonnepanelen een steentje bij te kunnen dragen aan de reductie van CO2 en de verduurzaming van de stad.

Onze ondersteuning en oplossing

Samen met Sportplaza Mercator heeft Zoncoalitie gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Om hen zo goed mogelijk te adviseren, zijn er technische haalbaarheidsstudies uitgevoerd en is de subsidie aanvraag door ons verzorgd. Op basis van deze informatie was het mogelijk om voor Sportplaza Mercator een goede match te vinden binnen onze leden (aanbieders van zonne-energie) en zijn zij gekoppeld aan Janszon.

Resultaat

Op het dak van Sportplaza Mercator liggen nu maar liefst 339 zonnepanelen waardoor mensen onder de zon sporten. Janszon heeft dit zonnestroomproject snel en succesvol afgerond.

• 339 zonnepanelen geplaatst
• Vermogen installatie: 95 kWp