VvE Nieuwe Vaart

Aanbieder
Opdrachtgever

Aanleiding en behoefte

Sinds 2016 zijn de daken van Vereniging van Eigenaren van de Nieuwe Vaart in Amsterdam bedekt met zonnepanelen. Hiermee hoopt de VvE zoveel mogelijk milieuvriendelijke stroom op te wekken voor alle bewoners, om zo bij te dragen aan de verduurzaming van Amsterdam.

Onze ondersteuning en oplossing

Zoncoalitie heeft voor VvE Nieuwe Vaart de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies verzorgd. Vervolgens hebben wij hen geadviseerd over de potentiële verdiensten en alle mogelijkheden die de aanleg van zonnepanelen met zich meebrengt. Vanuit dit kenniskader, konden wij opzoek naar een geschikte aanbieder. Deze hadden we gevonden door middel van een gerichte uitvraag richting onze leden (aanbieders van zonne-energie). Uiteindelijk had dit de succesvolle samenwerking tussen VvE Nieuwe Vaart en Nuon tot gevolg. Samen hebben wij maar liefst de aanleg van 1096 zonnepanelen gerealiseerd en dit levert een mooie bijdrage aan een duurzame samenleving.

Resultaat

VvE de Nieuwe Vaart wilde graag met de aanleg van zonnepanelen op haar daken bijdragen aan de verduurzaming van de stad. In samenwerking met NUON is dit zonnestroomproject in 2018 succesvol verwezenlijkt.

• 1096 zonnepanelen geplaatst
• Vermogen installatie: 307 kWp